Strona www.spichlerz.org korzysta z plików cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka prywatności.
Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu

Newsletter

Grupa uwielbienia

Od początku istnienia naszego Kościoła wywyższanie Jezusa było dla nas priorytetem. To, co Jezus włożył w nasze serca, to uwielbienie podczas którego On przychodzi i ma realny wpływ na nasze życie i życie Kościoła. To w bliskiej relacji z Nim ciemność i przekleństwo ustępuje, wszystko staje się nowe, przychodzi podniesienie, wolność i zwycięstwo. Boża chwała przynosi przełom! Pragniemy, aby Bóg mógł w świeży i namacalny sposób dotykać ludzi i objawiać swoją obecność, aby Boża chwała mogła spocząć na Kościele. 

Grupa Uwielbienia Spichlerz istnieje tak długo, jak długo istnieje kościół Spichlerz i jest z nim nierozerwalnie związana. Działając w głównym powołaniu Kościoła, jakim są uwielbienie i głoszenie Słowa, Grupa usługuje przede wszystkim na nabożeństwach kościoła, oraz na wystąpieniach, zawsze mających charakter modlitewny lub ewangelizacyjny.

• Grupa nagrała dotychczas trzy albumy: Wiarą ruszysz góry (2004), Nie skończę Cię chwalić (2006) oraz Nie piosenką ale sercem (2008). Piosenki zawarte na tych płytach, to w większości kompozycje własne, które wciąż chętnie są wykonywane podczas nabożeństw i spotkań wielu społeczności protestanckich i katolickich.

• Z pomocą Kościoła w 2007 roku powstała pod auspicjami Grupy pierwsza w Polsce inicjatywa - szkoła uwielbienia POKOLENIE JUDY.

• W ślad za wizją szkoły powstały cyklicznie organizowane, nocne modlitwy uwielbienia – ogólnopolska inicjatywa uwielbienia Jezusa o nazwie: NOCE CHWAŁY.

• Od 2009 roku Grupa Uwielbienia Spichlerz bierze czynny udział w comiesięcznych modlitwach uwielbienia warszawskich kościołów w ramach Warszawskich Dni Uwielbienia i Modlitwy.

• Od 2012 roku Grupa regularnie wspiera nabożeństwa ewangelizacyjne Kościoła Ulicznego.

Bieżące informacje z życia Grupy Uwielbienia Spichlerz
na facebook'u.

Kontakt:
Edyta Kuleczka
, e.kuleczka@spichlerz.org