Strona www.spichlerz.org korzysta z plików cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka prywatności.
Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu

Newsletter

Wizja i cele kościoła

Cel, wizja i misja KChWE Zboru Spichlerz

Zasadniczym celem, dla którego Pan Jezus powołał swój kościół jest głoszenie Dobrej Nowiny i czynienie uczniami wszystkie narody. Odnosząc to do naszej lokalnej wspólnoty kościelnej możemy powiedzieć, że celem naszego kościoła jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa, której sednem jest zbawienie z łaski przez osobistą wiarę w Bożego Syna i Jego ofiarę na krzyżu. Naszą wizją jest zbudowanie silnego lokalnego kościoła, który będzie wywierał znaczący wpływ na życie duchowe i społeczne mieszkańców aglomeracji warszawskiej, a poprzez swoje misje znajdujące się w innych miejscowościach, także na inne obszary kraju i zagranicy. Wizję realizujemy w praktyczny sposób poprzez naszą misję: by każdy członek naszego kościoła był w swoim codziennym życiu i postępowaniu odzwierciedleniem Pana Jezusa, by w ten sposób móc przyciągać innych do osoby Zbawiciela.

Pragniemy, by każdy bez względu na swój status majątkowy, sytuację rodzinną i inne okoliczności mógł być w pełni wartościowym członkiem społeczeństwa. Koncentrujemy się na głoszenia prostego poselstwa Ewangelii, wiedząc, że jest ona mocą Bożą ku zbawieniu – Jezus żyje, działa, uzdrawia, uwalnia, chrzci swoim Świętym Duchem. On ma moc zmienić życie każdego człowieka, który odda mu panowanie nad swoim życiem.