Strona www.spichlerz.org korzysta z plików cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka prywatności.
Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu

Newsletter

W co wierzymy

Wierzymy:

- w Trójjedynego Boga - Ojca, Syna i Ducha Świętego; (Ew. Mat. 3,16-17; Ew. Mat.28,19; 2Kor. 13,13; Jan 10,30; Jan 14,16; Jan 14,26; 1 Piotra 1,2)

- w nieomylność całości Pisma Świętego, jako Bożego Słowa natchnionego przez Ducha Świętego; (2 Tym. 3,16; 2 Piotra 1,19-21; 1Tes.2,13) 

- w życie wieczne z Bogiem i wieczne potępienie bez Niego; (Obj. 21,4; 1 Jana 3,2; 2 Kor. 5,6-8; Fil.1,21-24; 2 Tes 1,8-9, Ew. Mat. 10,28; Ew. Łuk. 16,23-24; Ew. Mat. 8,12; Daniela 12,2) 

- w śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi i w Jego zmartwychwstanie w ciele (Księga Izajasza 53,1-6; Ew. Mat.18,11; Ew. Mat. 20,28; Ew. Łuk. 4, 18-19; 1 Jana 3,5-8; Ew. Mat. 12,40; Ew. Mat. 17,9; Ew. Mat. 17, 22-23; Mat. 18,11; Ew. Marka 8,31, Ew. Mat. 28, 1-9) 

- w realność przeżycia nowego narodzenia; (Ew. Jana 3,3; Ew. Jana 1,12; Rzym. 10,13; 1Piotra 1,23) 

- w zbawienie za darmo z Bożej łaski dla każdego człowieka przez wiarę w ofiarę Jezusa na krzyżu; (Rzym. 10,9; Ew. Jana1, 12; Rzym. 6,23; Izajasza 53, 1-6; Ew. Jana 10, 27-28; Efez. 2,8-9; Obj. 3,20; Rzym. 3, 23-24; Rzym. 5,8)

- w chrzest w Duchu Świętym z towarzyszącym temu mówieniem innymi językami oraz innymi darami Ducha Świętego (Dz. Ap. 2,2-3; 1Kor. 6,19; 1Kor. 12,8-11; Rzym. 12,6-8)

- w uzdrowienie fizyczne i duchowe dzięki wierze w Jezusa Chrystusa; (Izajasza 53,4-5; Mat. 8,17; 1Piotra 2,24; 2Mojż. 15,26; Ps.103,3-5; Jakuba 5, 13-16) 


Praktykujemy:

- chrzest wodny przez zanurzenie, będący zewnętrznym wyrazem nowego narodzenia. (Ew. Mat. 28,19; Rzym. 6,3-4; Kol. 2,12; Gal. 3,27; Dz. Ap. 2,38) 

- wieczerzę Pańską jako pamiątkę ofiary Jezusa Chrystusa i akt jednoczący Kościół. Wierzymy również, że podczas wieczerzy przez wiarę dotykamy rzeczywistości Golgoty. Dlatego też, tak ważne jest, aby przyjmować ją „godnie”. „ Kto pije i je niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije" - w grece użyte jest to samo słowo, co przy wymienianiu darów duchowych i rozróżnieniu duchów (1 Kor 11, 29). Oznacza to, że powinniśmy traktować wieczerzę poważniej niż tylko jako symbol i rozróżniać duchową rzeczywistość. Wieczerza nie jest procesem przeistoczenia, natomiast jest czymś więcej niż tylko symbolem i pamiątką. „Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.” Czy symbol może zwiastować śmierć Pańską? Na pewno nie. Wieczerza jest więc pewną duchową realnością, która przypomina diabłu, że jest pokonany. Pamiętać należy, że duchowa realność wieczerzy nie odbywa się automatycznie, przez rytuał, tylko przez wiarę. Do wieczerzy może przystąpić każda świadomie wierząca osoba, która wyraziła swoją wiarę poprzez biblijny chrzest przez zanurzenie bez względu na swoją przynależność denominacyjną. 

- niedzielne nabożeństwa zgodnie z czwartym przykazaniem o święceniu dniu Pańskiego, sabatu (2 Moj 21, 8; co podkreśla list do Hebrajczyków 10, 25). Podczas nabożeństwa zawsze praktykujemy uwielbienie Boga, zgodnie ze słowami Jezusa "święć się Imię Twoje" (Modlitwa Pańska). Użyte tu słowo „święć się” oznacza zabawę, imprezę ku czci, festyn. Biblia mówi, że „Bóg mieszka w chwale swojego ludu” dlatego też ta część nabożeństwa jest dla nas szczególnie ważna. "Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, Niż gdzie indziej tysiąc." (Ps.84)

Każda osoba, która przyjęła Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, i narodziła się na nowo jest naszym bratem / siostrą niezależnie od przynależności wyznaniowej.